Program

Harmonogram bude upresnený po 30.1.2020

09:30 – Otvorenie sály

PREZENTÁCIA

9:40 – 10:30 Junior 1, Junior 2 STT
11:00 – 11:30 Junior 1, Junior 2 LAT
13:45 – 14:30 Deti 1, Deti 2
15:45 – 16:00 Dospelí LAT

I. BLOK
SÚŤAŽE

11:00 – Junior 1, Junior 2 STT (predkolá)
12:30 – Junior 1, Junior 2 LAT (predkolá)

II. BLOK
SÚŤAŽE

15:00 – Deti 1, Deti 2 (predkolá)

III. BLOK
SÚŤAŽE

16:30 – Dospelí LAT
Finále Junior 1 STT, LAT
Finále Junior 2 STT, LAT
Finále Deti 2
Finále Deti 1

18:30 – Ukončenie súťaže