Kontakt

Kontaktné informácie

Občianske združenie Jeden23223:

Mamateyova 12
851 04 Bratislava
Mob: +421 908 622 146 – Silvia Kadnárová
E-mail: dansovia@dansovia.sk
IČO : 48484555

Číslo účtu SK95 0200 0000 0035 7986 9955
BIC kod : SUBASKBX

Adresa podujatia:
ŠK SLÁVIA AGROFERT
Májová 21
850 05 Bratislava